• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  optical spectrograph

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spectrograph
  máy quang phổ cách tử
  grating spectrograph
  máy quang phổ lăng kính
  prism spectrograph
  máy quang phổ lăng kính
  prismatic spectrograph
  máy quang phổ nhiễu xạ
  grating spectrograph
  máy quang phổ thạch anh
  quartz spectrograph
  máy quang phổ tia X
  x ray spectrograph

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X