• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ferrometer

  Giải thích VN: Dụng cụ được thiết kế để thử nghiệm độ thấm từ trễ từ trên sắt [[thép. ]]

  Giải thích EN: An instrument designed to perform permeability and hysteresis tests on iron and steel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X