• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  group address
  group code
  sự ghi nhóm
  group code recording (GCR)
  group ID

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X