• Thông dụng

  Danh từ.

  Mine; dynamite.
  làm nổ một trái mìn
  to fire a mine.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  egg

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mine
  fine
  fine coal
  small coal
  thin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X