• Thông dụng

  Động từ.

  To wear.
  giầy của tôi mòn rồi
  My shoes are worn out.
  mòn sức
  to wear oneself out.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X