• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data description
  tả dữ liệu độc lập máy
  computer independent data description
  mục tả dữ liệu
  data description entry
  ngôn ngữ tả dữ liệu
  Data Description Language (DDL)
  ngôn ngữ tả dữ liệu
  DDL (datadescription language)
  tệp tả dữ liệu
  Data Description File (DDF)
  tệp tả dữ liệu để trao đổi thông tin
  Data Description file for Information Interchange (DDFII)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X