• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boundary surface
  interface
  mặt phân cách không khí-băng giá
  air frost interface
  mặt phân cách ngoài
  external interface
  mặt phân cách nước-dầu
  oil-water interface
  interface level
  surface of separation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X