• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  divisional plane
  interface
  năng lượng mặt phân giới
  interface energy
  interfacial
  lực mặt phân giới
  interfacial force
  năng lượng (mặt) phân giới
  interfacial energy
  surface of separation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X