• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glide plane
  gliding plane
  plan of slip
  plane of shear
  plane of sliding
  shear plane
  lực vuông góc mặt phẳng trượt
  shear plane perpendicular force
  slide plane
  sliding plane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X