• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  raising screw
  tool face
  lực tiếp tuyến mặt trước dao
  tool face tangential force
  mặt trước dao cắt cong
  offset tool face
  top rake

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X