• Thông dụng

  Danh từ

  Husband
  Partner
  Man
  Spouse
  Hubby
  Mate
  Bridegroom
  Significant other (Tiếng Anh-Mỹ)
  Better half
  Squeeze
  Bidie-in (Tiếng Anh-Scoland)
  Benedick/ benedict: người mới lấy vợ (đặc biệt hay dùng cho người đã độc thân trong thời gian khá lâu).
  Cuckold: người chồng bị phản bội (vợ anh ta ngoại tình)
  Family man: người đàn ông của gia đình (luôn coi gia đình là quan trọng nhất trong đời).
  House husband/ househusband: người đàn ông nội trợ (anh này luôn ở vị trí trông nom nhà cửa trong khi vợ anh ta là người kiếm tiền nuôi gia đình)
  Uxoricide: người chồng giết vợ
  chồng loan vợ phượng
  a perfect match
  Pile, heap
  mấy chồng bát đĩa
  some piles of plates and bowls

  Động từ

  To pile, to heap, to overlap
  chồng gọn mấy quyển sách lại
  to pile books neatly
  chồng lên miếng
  to put a new patch overlapping the old one
  nợ mới chồng lên nợ
  new debts are heaped on old ones

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X