• Thông dụng

  Động từ.
  to nourish; to bring up; to feed; to breed.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  energize
  grow

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  culture
  hộp nuôi cấy mẫu
  culture dish
  sự nuôi cấy
  culture cultivation
  sự nuôi dưỡng
  culture cultivation
  thiết bị nuôi cấy chủng thuần khiết
  pure culture apparatus
  thiết bị nuôi cấy men
  pure culture machine
  thùng nuôi cấy men
  yeast culture tank
  rear
  nuôi trâu
  to rear cattle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X