• Thông dụng

  (used on front of dates of a lunnar month's firt ten days) -st, -nd, -rd, -th.
  Mồng một
  The first.
  Mồng hai
  The second.
  Mồng ba
  The third.
  Mồng mười tháng giêng
  The tenth of the first lunar month.
  (địa phương) như mào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X