• Thông dụng

  Cây mộc A tree.
  Wood
  Thợ mộc
  A workman making wood-things, a carpenter, a oiner.
  Plain, unlacquered, unvarished, unbleached.
  Mua đôi guốc mộc
  To buy a pair of plain wood clogs.
  Lụa mộc
  Unbleached silk cloth.
  Shield.
  Lấy mộc đỡ tên
  To stop a arrow with a shield.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X