• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  single user
  hệ thống một người dùng
  single user system
  máy tính một người dùng
  single-user computer
  truy nhập của một người dùng
  single user access

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X