• Thông dụng

  A little bit, amoment.
  Chờ một
  A moment, please!
  Hơi một
  At the slightest thing.
  Hơi một giận
  To take offence at the slightest thing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X