• Thông dụng

  Danh từ
  trunk
  spout
  tap
  stream, fountain
  Động từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  with

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjutage
  cock
  faucet

  Giải thích VN: Thiết bị cố định cho nước hay các chất lỏng khác chảy ra khỏi ống hay thùng [[chứa. ]]

  Giải thích EN: A fixture that allows water or another liquid to be drawn from a pipe or vessel.

  mouth piece
  nipple
  nose
  nozzle
  proboscis
  tap
  tip
  welding nozzle
  chalk
  chalky
  lime
  reach

  Giải thích VN: Trong nghiên cứu vi chuyển động [[]], chuyển động thành phần của tay không tới đồ [[vật. ]]

  Giải thích EN: In micromotion studies, the elemental motion of moving the empty hand toward an object.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  beak
  nozzle
  tap
  lime
  rush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X