• Thông dụng

  Jam, sugar-coated fruit, sugar - preserved fruit.
  Mứt sen
  Sugar-preserved lotos seeds.
  Mức lạc
  Sugar - coated ground-nuts
  Mứt gừng
  Gingerjam.
  Mứt cam
  Marmalade.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X