• Thông dụng

  Soot.
  Thông phong đèn dầu hỏa đầy những muội
  The chimney of the kerosene lamp is full of soot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X