• Thông dụng

  Sound, thorough.
  Bị mắng một trận nên thân
  To get a sound scolding.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X