• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ridge

  Giải thích VN: Đường nằm ngang cùng với đỉnh của một mái [[dốc. ]]

  Giải thích EN: The horizontal line along the apex of a sloping roof..

  roof ridge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X