• Thông dụng

  Make up a story.
  Nặn chuyện để vu cáo người
  To make up a story and slander someone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X