• Thông dụng

  That, the other (day).
  Cái này cái nọ
  This thing, that thing.
  Hôm nọ
  The other day.
  There, over there.
  Đây lọ mực nọ quyển sách
  Here is an ink-bottle and there [is] a book.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X