• Thông dụng

  Hand in, pay.
  Nộp đơn
  To hand in a request.
  Nộp thuế
  To pay one's taxes.
  Give up.
  Nộp tên kẻ cắp cho công an
  To give up a thief to the poli

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lodge
  pay
  play
  present

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X