• Thông dụng

  Middle age.
  Nửa đời góa bụa
  To become a widow at middle age.
  Nửa đời nửa đoạn thông tục
  To die at middle age, to fair at half-way through a job...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X