• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  encapsulated
  encysted
  áp xe nang hóa
  encysted abscess
  thoát vị nang hóa
  encysted hernia
  encystment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X