• Thông dụng

  (địa phương) Drive to one side, drive sidewards.
  Ne đàn ngỗng xuống ao
  To drive the gaggle of geese sidewards into a pond.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  neon
  choppy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X