• Thông dụng

  In the old days, in former times.
  Ngày trước cưới xin giỗ tết ma chay rất tốn kém
  In the old days (in former times), weddings, death anniversaries, funerals were very costly occasions.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  previous day (the ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X