• Thông dụng

  Tính từ.

  Vegetarian
  ăn chay ngày rằm
  to keep to a vegetarian diet on the 15th of every month
  nhà chùa ăn cơm chay
  bonzes are on a vegetarian diet
  Plain (without salt or meat)
  bánh chưng chay
  a plain sticky rice cake
  (dùng phụ sau động từ khi nói về cây trồng) Without manure, without fertilizer
  thửa ruộng cấy chay
  a field grown with rice without manure
  Danh từ
  Service (for the peace of some dead person's soul)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X