• Thông dụng

  List ones head, raise ones head.
  Ngã dúi xuống mãi mới ngóc đầu lên được
  To fall headlong and take a lot of time to raise ones head.
  Ngóc đầu dậy
  To lift up ones head.
  Get better off.
  Nhờ cách mạng nông dân mới ngóc đầu lên được
  The peasants could get better off thanks to revolution.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X