• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  description language
  các yêu cầu kỹ thuật tổng thể ngôn ngữ tả
  Overall Specifications and Description Language (OSDL)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  descriptor language

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X