• Thông dụng

  Be on leave, be on furlough.
  Mỗi năm được một số ngày nghỉ phép
  Every year one is entitled to a number of days' leave (with pay).
  Danh Từ
  Leave (of absence), vacation
  paid leave (có lương), unpaid leave (không lương)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sabbatical leave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X