• Thông dụng

  Protocol.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  protocol
  nghị định thư chung
  general protocol
  nghị định thư phụ
  additional protocol
  nghị định thư thương mại
  trade protocol
  nghị định thư về Điều khoản trọng tài
  Protocol on Arbitration
  Nghị định thư về điều khoản trọng tài (Giơnevơ, 1923)
  protocol on Arbitration (Geneva, 1923)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X