• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  feasibility study
  báo cáo nghiên cứu khả thi
  feasibility study report
  dự án nghiên cứu khả thi
  feasibility study project
  nghiên cứu khả thi (về)
  feasibility study (on)
  Study, Feasibility

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  feasibility study

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X