• Thông dụng

  Fluctuating, vacillating, undecided.
  Full of hardships.
  Cuộc đời nghiêng ngửa
  .Aa life full of hardships.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X