• Thông dụng

  Be addicted to.
  Nghiền rượu
  To be addicted to drugs.
  Nghiện chè
  To be addicted to strong tea.
  Nghiện thuốc phiện
  To be an opium addict.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X