• Thông dụng

  Too severe, too strict.
  Tính khí nghiệt lắm
  To be too severe in disposition.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X