• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  extra
  phí dụng ngoại ngạch
  extra charges
  phí tổn ngoại ngạch
  extra cost
  trợ cấp ngoại ngạch
  extra allowance
  vận phí ngoại ngạch
  extra freight
  extra premium
  extraneous earnings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X