• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  extrapolation
  ngoại suy tuyến tính
  linear extrapolation
  ngoại suy đồ thị
  graphical extrapolation
  phép ngoại suy parabôn
  parabolic extrapolation
  phép ngoại suy tuyến tính
  linear extrapolation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extrapolate

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  extrapolation
  hệ số ngoại suy
  extrapolation coefficient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X