• Thông dụng

  (địa phương) Rough.
  Mặt ghế còn nháp
  The seat is still rough.
  Nham nháp (láy, ý giảm) Roughish.
  Tấm ván nham nháp
  aroughish plank.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X