• Thông dụng

  Tính từ.

  Shy; timid; faint.
  ta nhát lắm
  She is very shy.

  Danh từ.

  Cut; stab; slash.
  nhát dao
  stab with knife.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X