• Thông dụng

  Courteous.
  Thái độ nhã
  A courteous attitude.
  Elegant.
  Quần áo nhã
  Elegant clothing.
  Bàn nghế nhã
  Elegant furniture.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X