• Thông dụng

  Dilly-dally, shilly-shally.
  Nhùng nhằng mãi không quyết định
  To shilly-shally for a long time [without making up one's mind].

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X