• Thông dụng

  Crouch, flex the legs.
  Nhún chân để nhảy
  To flex the legs in order to jump.
  Shrug (xem nhún vai).
  Modest.
  Nói nhún
  To speak with modesty.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X