• Thông dụng

  Naturalize, become naturalize.
  Người Việt Nam nhập tịch dân Pháp
  A Vietnamese naturalized in france.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  naturalization
  giấy chứng nhập tịch
  certificate of naturalization
  sở di trú nhập tịch
  immigration and Naturalization service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X