• Thông dụng

  Smooth, even.
  Bào thật nhẵn
  To plane (something) smooth.
  Clean.
  Tiêu nhẵn hết cả tiền
  To clean spend one's money.
  Very familiar.
  Đi nhẵn đường
  To use some road very familiarly.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X