• Thông dụng

  Very smooth.
  Mặt phản nhẵn
  The very smooth face of plank-bed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X