• Thông dụng

  Double-faced, double-dealing.
  Ăn nhị tâm
  A double-dealing behaviour.
  Con người nhị tâm
  A double-faced person.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X