• Thông dụng

  (địa phương) Dirty.
  Slimy.
  Sân nhớp những bùn
  A yard slimy with mud.
  Nhơm nhớp(láy)
  bánh chưng nhơm nhớp
  The smily wrapping leaves from a sticky rice cake.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X