• Thông dụng

  Inn't it, doesn't it...
  Vui nhỉ
  It is jolly, isn't it?
  Đánh bóng bàn giỏi nhỉ
  You play table tennis well, don't you?
  Don't you think so.
  Phim này hay đấy nhỉ
  This film is quite good,don't you think so?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X